Dành cho tất cả những người cần dịch vụ chăm sóc trẻ em.

LIKE Kids Co.,Ltd. logoLIKE Kids, Inc.

 • Số lượng nhà trẻ đang điều hành
  Trên 414 cơ sở

Tính đến thời điểm tháng 2/2024

Nội dung dịch vụ
 • Dịch vụ nhận ủy thác chăm sóc trẻ em

  Nhận ủy thác điều hành "Các cơ sở chăm sóc trẻ em tại nơi làm việc (doanh nghiệp - bệnh viện - trường đại học, v,v…)"
  Xây dựng môi trường làm việc phù hợp và an tâm giúp các nhân viên sử dụng nó như một phần của phúc lợi xã hội.

 • Dịch vụ chăm sóc trẻ em công cộng

  Điều hành các cơ sở chăm sóc trẻ em theo nhiều hình thức khác nhau như "Câu lạc bộ dành cho học sinh" và "Hội quán thiếu nhi", v.v… với đối tượng là từ học sinh tiểu học trở xuống trong đó phải kể đến đầu tiên là "Nhà trẻ Nijiiro" vốn là nhà trẻ được cấp phép.

Dịch vụ nhận ủy thác chăm sóc trẻ em

Hoàn thiện môi trường nuôi dạy trẻ cho nhân viên bằng cách nhận ủy thác điều hành phù hợp với từng nhu cầu chăm sóc trẻ em tại nơi làm việc do doanh nghiệp, bệnh viện và trường đại học, v.v… thiết lập.

Với bề dày thành tích thực tế đối với việc nhận ủy thác của cơ sở chăm sóc trẻ em tại bệnh viện, chúng tôi có thể trông nom trẻ em phù hợp theo nhu cầu khác nhau của từng nơi làm việc, đối ứng được bằng ngôn ngữ nước ngoài và làm việc trong suốt 24 giờ một ngày và 365 ngày một năm. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tăng cường khả năng tuyển dụng mới, giúp ngăn chặn tình trạng nghỉ làm của nhân viên đang trong giai đoạn nuôi dạy con.

Dịch vụ chăm sóc trẻ em công cộng

Xem trọng việc kết nối với các bậc phụ huynh và cộng đồng khu vực, hoàn thiện môi trường nuôi dạy trẻ cần thiết.

Chăm sóc trẻ em theo hình thức nuôi dưỡng cái gốc của con người "Xem trọng lối sống cùng với tự nhiên - Shizentomoiku"

Thông qua việc tiếp xúc với tự nhiên để nuôi dưỡng cái gốc của con người như "cảm tính", "khả năng suy nghĩ" "lòng tốt", v.v…, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, khả năng tự suy nghĩ và hành động của trẻ.

"Nhân viên chăm sóc trẻ em" đáng tin cậy nhờ khả năng tuyển dụng và đào tạo chuyên biệt

Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi

Không chỉ đào tạo trước khi tuyển dụng đối với việc nhận ủy thác, v.v… tổ chức các khóa học hỗ trợ trở lại làm việc từ
Chính phủ, mà ngay cả sau khi tuyển dụng, chúng tôi còn hỗ trợ phát triển kỹ năng để ứng viên trở thành người chăm sóc trẻ em đạt "chất lượng" cao thông qua các loại hình đào tạo phù hợp với vị trí công việc và số năm kinh nghiệm làm việc.
Ngoài ra, chúng tôi rất xem trọng ý kiến của các cơ sở chăm sóc trẻ em, thường xuyên thực hiện cải thiện đãi ngộ bao gồm việc hoàn thiện thời gian làm việc và môi trường nơi làm việc, v.v…

Ví dụ về đào tạo
Đào tạo thể hiện nhịp điệu
Đào tạo chăm sóc trẻ em
Đào tạo quản lý
Khóa đào tạo cứu hộ