Chính sách CSR

Triết lý của Tập đoàn LIKE "…planning the Future ~ Phát huy con người, kiến tạo tương lai ~".
Chúng tôi tin rằng việc tiếp tục hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em, nguồn nhân lực và điều dưỡng cũng như việc phát triển của toàn thể Tập đoàn sẽ dẫn đến sự phát triển trong tương lai cũng như giải quyết được các vấn đề của xã hội hiện đại.

Chúng tôi luôn nỗ lực hướng đến trở thành một Tập đoàn doanh nghiệp không thể thiếu trong bất kỳ giai đoạn sống nào của mọi người, từ lúc nằm nôi cho đến khi có được kết thúc viên mãn.

Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn LIKE và
Mục tiêu CSR

 • Dịch vụ hỗ trợ
  chăm sóc trẻ em

  Cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ em công cộng, dịch vụ nhận ủy thác chăm sóc trẻ em có sự kết nối gia đình, nơi làm việc và khu vực.

 • Dịch vụ nguồn
  nhân lực tổng hợp

  Thực hiện phái cử nguồn nhân lực, thuê ngoài (outsourcing), giới thiệu nguồn nhân lực,
  hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo, với lợi thế đào tạo và kết nối, theo sát sau khi tuyển dụng.

 • Dịch vụ liên quan
  đến điều dưỡng

  Điều hành các nhà dưỡng lão có tính phí nhận chăm sóc sức khỏe đến cuối đời, v.v... với đội ngũ nhân viên điều dưỡng thường trực 24 giờ.