Tên công ty LIKE, Inc.
Thành lập Tháng 9/1993
Tháng 12/2016 Đổi tên công ty từ "J-COM Holdings Co., Ltd."
Địa điểm Trụ sở chính ở Osaka
OSAKA UMEDA TWIN TOWERS NORTH 19F,
8-1 Kakuda-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 530-0017, Japan

Trụ sở chính ở Tokyo
17th Floor, Shibuya Mark City West,
1-12-1 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043, Japan

Vốn điều lệ 1,548 triệu yên (tính đến thời điểm ngày 29/2/2024)
Người đại diện Giám đốc đại diện pháp luật Okamoto Yasuhiko
Số nhân viên 7,516 người (trong đó số nhân viên tạm thời là 2,371 người) (tính đến thời điểm ngày 29/2/2024 của báo cáo hợp nhất)
Ngân hàng giao dịch Ngân hàng Sumitomo Mitsui Phòng kinh doanh chi nhánh Osaka Chuo
Ngân hàng Mitsubishi UFJ Chi nhánh Shinsaibashi
Ngân hàng Mizuho Chi nhánh Osaka
Lĩnh vực hoạt động Xây dựng chính sách kinh doanh của toàn thể Tập đoàn - công ty mẹ
và quản lý kinh doanh cùng các nghiệp vụ đi kèm
Công ty con hợp nhất LIKE Kids, Inc.
LIKE Staffing, Inc.
LIKE Care, Inc.
LIKE Products, Inc.