Tên công ty LIKE, Inc.
Thành lập Tháng 9/1993
Tháng 12/2016 Đổi tên công ty từ "J-COM Holdings Co., Ltd."
Địa điểm Trụ sở chính ở Osaka
19th Floor, Umeda Hankyu Building Office Tower,
8-1 Kakuda-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 530-0017, Japan

Trụ sở chính ở Tokyo
17th Floor, Shibuya Mark City West,
1-12-1 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043, Japan

Vốn điều lệ 1,527 triệu yên (tính đến thời điểm ngày 28/2/2021)
Người đại diện Giám đốc đại diện pháp luật Okamoto Yasuhiko
Số nhân viên 7,243 người (trong đó số nhân viên tạm thời là 2,726 người) (tính đến thời điểm ngày 28/2/2021 của báo cáo hợp nhất)
41 người (tính đến thời điểm ngày 28/2/2021 của báo cáo đơn lẻ)
Ngân hàng giao dịch Ngân hàng Sumitomo Mitsui Phòng kinh doanh chi nhánh Osaka Chuo
Ngân hàng Mitsubishi UFJ Chi nhánh Shinsaibashi
Ngân hàng Mizuho Chi nhánh Osaka
Lĩnh vực hoạt động Xây dựng chính sách kinh doanh của toàn thể Tập đoàn - công ty mẹ
và quản lý kinh doanh cùng các nghiệp vụ đi kèm
Công ty con hợp nhất LIKE Staffing, Inc.
LIKE Works, Inc.
LIKE Kids, Inc.
LIKE Care, Inc.