ライクグループは、世代・国籍・経歴を問わず、全ての人生を応援します

Hướng tới mục tiêu trở thành một Tập đoàn công ty không thể thiếu trong bất kỳ giai đoạn cuộc sống nào của con người, chúng tôi đã và đang triển khai các dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em, nguồn nhân lực và điều dưỡng, trong đó đóng vai trò chủ chốt là "LIKE Kids" thuộc top các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp chăm sóc trẻ em, kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ nuôi dạy trẻ, điều hành hơn 400 cơ sở chăm sóc trẻ em công cộng gồm câu lạc bộ dành cho học sinh, nhà trẻ được cấp phép, v.v... , nhận ủy thác chăm sóc trẻ em tại nơi làm việc do doanh nghiệp, bệnh viện, trường đại học, v.v... thiết lập, "LIKE Staffing" thuộc top các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp nguồn nhân lực, kinh doanh các dịch vụ nguồn nhân lực tổng hợp gồm phái cử nguồn nhân lực, thuê ngoài (outsourcing), giới thiệu nguồn nhân lực, hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo, "LIKE Care" chuyên kinh doanh các dịch vụ liên quan đến điều dưỡng, điều hành các nhà dưỡng lão có tính phí nhận chăm sóc sức khỏe đến cuối đời, v.v... với khoảng 1,500 phòng cùng đội ngũ nhân viên điều dưỡng thường trực 24 giờ.