Lĩnh vực hoạt động

Tầm nhìn của chúng tôi

...planning the Future
~ Phát huy con người, kiến tạo tương lai ~

Trong thời đại mà phong cách sống ngày càng trở nên đa dạng như hiện nay,
đòi hỏi phải có phương pháp làm việc đa dạng để phù hợp với lối sống của mỗi cá nhân cũng như phù hợp với nhu cầu của từng
giai đoạn sống như giai đoạn nuôi dạy con, giai đoạn điều dưỡng.

Tại Tập đoàn LIKE, chúng tôi đang mở rộng hoạt động kinh doanh để có thể tiếp tục là một
tập đoàn doanh nghiệp không thể thiếu đối với bất kỳ lối sống nào cũng như bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống.