Chúng tôi sáng tạo những phương pháp làm việc mới để đáp ứng phong cách sống ngày càng đa dạng.

Công ty chúng tôi đã và đang mở rộng các dịch vụ dành cho mọi lĩnh vực, ngành nghề và tuổi tác, bắt đầu từ việc hỗ trợ sự tiến bộ xã hội trong giới trẻ như những người làm việc tự do (freeter), NEET (những người không học hành, không việc làm, không đào tạo), v.v..., cho đến việc hỗ trợ các nhân viên tiến tới một giai đoạn mới trong cuộc đời như kết hôn, sinh con, chăm sóc gia đình, v.v... Tuy nhiên, do sự thay đổi của môi trường xã hội và nhân sinh quan của cá nhân hiện nay đã khiến cho phương pháp làm việc truyền thống như hình thức tuyển dụng và thời gian làm việc, v.v... trở nên không còn phù hợp với phong cách sống ngày càng đa dạng, tình trạng lão hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp làm đẩy nhanh tốc độ sụt giảm lực lượng lao động.

Vì vậy, với tư cách là một doanh nghiệp điều hành các đại lý phân phối điện thoại di động cũng như điều hành các cơ sở điều dưỡng và chăm sóc trẻ em, vai trò của Tập đoàn chúng tôi chính là phát huy vị thế sử dụng dịch vụ nguồn nhân lực, không chỉ giới thiệu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp khách hàng, mà chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ mở rộng bao gồm đào tạo và giám sát người tìm việc, đề xuất việc phân bổ nguồn nhân lực và điều kiện lao động mới cho doanh nghiệp khách hàng, giúp hình thành phương pháp làm việc đa dạng, làm gia tăng lực lượng lao động và kích hoạt nền kinh tế Nhật Bản.

Hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp không thể thiếu trong xã hội, cần thiết cho các doanh nghiệp khách hàng, nhân viên và người tìm việc.

Để thực hiện các phương pháp làm việc đa dạng, điều quan trọng không thể thiếu đó chính là cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, làm hài lòng tất cả mọi người nhờ việc hiểu rõ kỹ năng và phong cách sống của nhân viên và người tìm việc, tạo được sự tương thích với nhu cầu của doanh nghiệp khách hàng. Để gia tăng và làm phong phú thêm sự lựa chọn trong cuộc sống của nhân viên và người tìm việc, không phân biệt tuổi tác, quốc tịch hay nghề nghiệp, chúng tôi tập trung vào việc đào tạo và giám sát trước và sau khi tuyển dụng nhằm tăng cường sự tương thích với nhu cầu của doanh nghiệp khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi luôn nỗ lực giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến "lao động" nhằm nâng cao mức độ hài lòng của cả hai phía là doanh nghiệp khách hàng và nhân viên, như đề xuất với doanh nghiệp khách hàng về môi trường làm việc tốt hơn , v.v... giúp nhân viên hoạt động tích cực ở nơi làm việc. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai các dịch vụ hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp không thể thiếu đối với xã hội, trở nên cần thiết cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khách hàng cũng như cần thiết cho việc tạo nên phong cách sống cho nhân viên và người tìm việc.

LIKE Staffing, inc.
Chủ tịch tập đoàn
Takeshi Miyago