Cung cấp dịch vụ chuyên biệt dựa trên kinh nghiệm điều hành các cửa hàng và nhận nhiều ủy thác nghiệp vụ.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên biệt, áp dụng tối đa những bí quyết hoạt động và đào tạo nguồn nhân lực đã tích lũy được trong quá trình điều hành các cửa hàng phân phối di động độc quyền và nhận ủy thác nghiệp vụ liên quan đến bán hàng.

Nội dung dịch vụ

Nhận ủy thác toàn bộ nghiệp vụ chẳng hạn như bán hàng tại cửa hàng, quản lý doanh thu mỗi ngày, nghiệp vụ sân sau, v.v… Nắm bắt được nhu cầu của các doanh nghiệp khách hàng, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ưu điểm của dịch vụ

Cung cấp dịch vụ từ giai đoạn xây dựng hoạt động cho đến giai đoạn cải tiến hoạt động

Xây dựng quá trình hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả công việc, áp dụng các bí quyết và kiến thức chuyên ngành đã tích lũy được từ thành tích thực tế khi điều hành các cửa hàng phân phối di động độc quyền và nhận ủy thác nghiệp vụ từ trước đến nay. Tập trung giải quyết các vấn đề đáp ứng theo nhu cầu của doanh nghiệp khách hàng, bao gồm việc đào tạo nguồn nhân lực.

Nhận ủy thác từ một phần đến toàn bộ nghiệp vụ phù hợp theo nhu cầu.

Không chỉ là chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng, chúng tôi còn sở hữu nhiều bí quyết và kiến thức về toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng như nghiệp vụ sân sau gồm có kho phân phối, trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, v.v… Vì vậy, dù chỉ là một phần nghiệp vụ hay toàn bộ nghiệp vụ thì chúng tôi đều có thể cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Triển khai các dịch vụ mở rộng trên toàn quốc

Chúng tôi đã cho triển khai nhiều cơ sở kinh doanh tại các thành phố lớn trên toàn quốc, từ Hokkaido cho đến Kagoshima, do đó chúng tôi có thể đáp ứng dễ dàng đối với cả các trường hợp có nhiều cơ sở yêu cầu thuê ngoài (outsourcing). Do việc giáo dục đào tạo và hoạt động, v.v… có cùng một tiêu chuẩn thực hiện trên toàn quốc, nên chúng tôi có thể cung cấp cho các doanh nghiệp khách hàng những dịch vụ đạt chất lượng cao, với cấp độ đã được ổn định.

Ví dụ về các loại công việc có thể đáp ứng

Công việc bán hàng

Thông qua việc đào tạo chuyên biệt và giám sát sau khi tuyển dụng đối với việc bán hàng chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ giới thiệu và phái cử phù hợp theo nhu cầu, như nhu cầu về nguồn nhân lực có thể làm việc hiệu quả tại mỗi nơi làm việc, ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân sự khẩn cấp, v.v... Chúng tôi cũng nhận ủy thác nghiệp vụ tuyển dụng và đào tạo nhân viên cũng như nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng.

Ví dụ về nơi cung cấp dịch vụ

Cửa hàng phân phối di động độc quyền /Cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng/Cửa hàng quần áo/Trung tâm mua sắm /Cửa hàng tiêu thụ hàng tồn kho

Trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại

Giới thiệu và phái cử nhân viên trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại để trả lời các loại câu hỏi khác nhau của khách hàng, như "Quầy tư vấn khách hàng" và "Liên hệ về thao tác của hàng hóa máy móc", v.v…" Nhận ủy thác nghiệp vụ tuyển dụng và đào tạo nhân viên, điều hành trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, v.v…

Ví dụ về nơi cung cấp dịch vụ

Trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại (Inbound - Outbound)/Quầy hỗ trợ/Hỗ trợ kỹ thuật

Công việc tiếp thị(Giám sát viên, tiếp thị tận nhà - công ty)

Giới thiệu và phái cử các giám sát viên, v.v… thực hiện việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới, quản lý doanh thu mỗi ngày, đào tạo nhân viên, v.v… Nhận ủy thác nghiệp vụ tuyển dụng và đào tạo nhân viên cũng như hoạt động kinh doanh.

Ví dụ về nơi cung cấp dịch vụ

Cửa hàng phân phối di động độc quyền/Cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng/Cửa hàng quần áo/Trung tâm mua sắm/Cửa hàng tiêu thụ hàng tồn kho

Nhân viên tổ chức sự kiện

Phái cử nguồn nhân lực phù hợp theo nhu cầu, từ sinh viên cho đến người giàu kinh nghiệm, chẳng hạn như nhân viên phát mẫu thử, MC, nhân viên quảng bá sản phẩm, giám đốc chiến dịch, v.v... dành cho các sự kiện tại hội chợ triển lãm, trung tâm mua sắm, cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng, v.v… Nhận ủy thác nghiệp vụ tuyển dụng và đào tạo nhân viên, nghiệp vụ quản lý tổ chức sự kiện và lập kế hoạch khuyến mãi.

Ví dụ về nơi cung cấp dịch vụ

Hội trường tổ chức sự kiện/Cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng/Trung tâm mua sắm/Cửa hàng tiêu thụ hàng tồn kho

Nhân viên làm công việc nhẹ

Phái cử nhân viên thực hiện các công việc như gom hàng, đóng gói, sắp xếp lên kệ, kiểm hàng, v.v… phù hợp với nhu cầu về số lượng người và thời gian cần thiết, v.v… Nhận ủy thác nghiệp vụ điều hành hoạt động tại hiện trường, tuyển dụng và đào tạo nhân viên.

Ví dụ về nơi cung cấp dịch vụ

Kho phân phối/Nhà máy

Giới thiệu về các ví dụ sử dụng

Nhận ủy thác nghiệp vụ điều hành của các doanh nghiệp có cửa hàng đang gặp khó khăn về tình hình doanh số bán hàng.

Nhận ủy thác nghiệp vụ của các doanh nghiệp muốn ủy thác hoạt động kinh doanh, đảm bảo nhân viên của kho phân phối

Xem các ví dụ sử dụng khác ở đây