LIKE Staffing sẽ đáp ứng theo những vấn đề và nguyện vọng khác nhau mà doanh nghiệp đưa ra.
Chúng tôi xin giới thiệu một số ví dụ về việc sử dụng dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp từ trước đến nay.

  • Phái cử nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp muốn mở trung tâm chăm sóc khách hàng mới và cần tuyển dụng số lượng nhân viên lớn.

  • Nhận ủy thác nghiệp vụ điều hành của các doanh nghiệp có cửa hàng đang gặp khó khăn về tình hình doanh số bán hàng.

  • Nhận ủy thác nghiệp vụ của các doanh nghiệp muốn ủy thác hoạt động kinh doanh, đảm bảo nhân viên của kho phân phối

  • Giới thiệu giáo viên mầm non cho các doanh nghiệp chăm sóc trẻ em đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nhân sự

  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng cho các doanh nghiệp chuyên về điều dưỡng đang gặp khó khăn trong việc gia tăng số lượng tuyển dụng và giảm thiểu số lượng nhân viên nghỉ việc.