Thế mạnh lớn nhất của LIKE Staffing chúng tôi chính là việc có thể cung cấp các dịch vụ chất lượng cao giúp giải quyết nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến "con người" của các doanh nghiệp nhờ việc xây dựng "hệ thống đào tạo chuyên biệt và hệ thống giám sát sau khi tuyển dụng", phát huy "tinh thần muốn làm việc" của người tìm việc, dựa trên những kiến thức chuyên ngành và bí quyết tích lũy được của một doanh nghiệp điều hành các đại lý phân phối điện thoại di động, điều hành các cơ sở điều dưỡng và chăm sóc trẻ em.
Chúng tôi đang triển khai các cơ sở kinh doanh trên toàn quốc, từ Hokkaido cho đến Kagoshima, để có thể đáp ứng nhu cầu cho bất kỳ khu vực nào trong việc tổ chức sự kiện, thiết lập mới các cửa hàng tiêu thụ hàng tồn kho và cửa hàng đồ điện gia dụng địa phương cũng như thiết lập các cơ sở điều dưỡng và chăm sóc trẻ em, v.v...
Ngoài ra, chúng tôi tự hào là một Tập đoàn thuộc nhóm cổ phiếu của các công ty lớn trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, có số lượng sử dụng dịch vụ hàng đầu thế giới, liên tục được nhiều doanh nghiệp và người tìm việc lựa chọn vì sự an tâm về phương diện vốn và tuân thủ pháp luật của công ty chúng tôi.