Tên công ty LIKE Staffing, Inc.
Thành lập Tháng 6/2009 (Thành lập tháng 9/1993, chia tách công ty cho phù hợp với sự chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ vào tháng 12/2009)
Tháng 12/2016 Đổi tên công ty từ "J-COM Co., Ltd."
Địa điểm

Trụ sở chính ở Tokyo
17th Floor, Shibuya Mark City West, 1-12-1 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043, Japan

Trụ sở chính ở Osaka(văn phòng chính theo Luật công ty)
OSAKA UMEDA TWIN TOWERS NORTH 19F, 8-1 Kakuda-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 530-0017, Japan

Vốn điều lệ 70,000,000 yên(tính đến thời điểm ngày 29/2/2024)
Người đại diện Giám đốc đại diện pháp luật  Takeshi Miyago
Lĩnh vực hoạt động Dịch vụ phái cử nguồn nhân lực, dịch vụ thuê ngoài (outsourcing), dịch vụ giới thiệu nguồn nhân lực, dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo
Số giấy phép kinh doanh phái cử lao động phổ thông: 派27-301665
Số giấy phép kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm: 27-ユ-301145

Xem các cơ sở kinh doanh ở đây